Něco o nás

Oskava

Možná jste si všimli z některých příspěvků, že nějak nápadně často jezdí někteří na faru do Oskavy.

Jak jsme vlastně na oskavskou faru přišli? Někdy v 90 letech za doby působení Salesiánů v naší farnosti  faru tak nějak nabídl k pobytu děcek salesián Petr Hrubiš,tehdejší správce farnosti. Celá tato oblast byla tehdy spravována až ze Šumperka. Fara byla bez duchovního správce po částečné opravě. Poslední duchovní správce otec Bálka tam byl minulým režimem poslán „za odměnu“ v roce 1967 a působil tam až do roku 1989 těsně před pádem minulého režimu. Na svátek Nanebevzetí Panny Marie si jej Pán povolal k sobě v okamžiku, kdy je kněz nejvíce spjat s Bohem, zemřel při slavení mše sv, při proměňování. Od té doby bylo jasné, že do Oskavy kněz nepříjde vzhledem k nedostatku kněží.

Po smrti otce Bálky byla fara částečně opravena, aby bylo možné tam provozovat tzv. chaloupky. Z Brna ze staré oratoře v Žabovřeskách tam byla převezena dvoje akumulační kamna a faru tak bylo možno provozovat i v zimě. Do fary táhlo, kudy to šlo, takže bylo zapotřebí toto nějak řešit. Naskytla se finanční částka z jednoho dědictví, která vystačila na to, aby bylo možno vyměnit rozpadlá okna za nová a vybavit aspoň jednu místnost 5 patrovými postelemi a provést nejnutnější úpravy v kuchyni.

V roce 2012 se podařilo sehnat další částku, takže bylo možno přikročit k dalším rozsáhlejším opravám a to v jídelně, společenské místnosti a nynější ložnici. Byla vykopána stará podlaha do hloubky asi 60 cm a udělány nové podlahy, nové ústřední topení a kompletně předělána elektroinstalace, která nevyhovovala bezpečnostním předpisům.

Nyní máme tedy opraveny 3 místnosti, takže celé přízemí je možno využívat k pobytu mládeže, rodin či jiných skupin. Pokud by se podařilo sehnat další peníze, je v plánu  využít půdní prostory k vybudování ložnic, sociálního zařízení a tím by se uvolnily prostory dole jednak pro činnost farnosti, aby měli aspoň jednu místnost pro svou potřebu a také aby dole bylo volněji a nemusely se přeskakovat spacáky J.

Možná většina ani nezpozorovala „utajenou“ činnost mladých, ale všem patří velký dík za všechno, co se dosud podařilo udělat. Oskavská farnost je tak trošku misijním územím, je to území dříve osídlené německým obyvatelstvem a patří spíše do chudší oblasti naší republiky, takže všechna vykonaná práce je větším darem, než v bohatších farnostech. Misie nemusíme hledat v exotických zemích, ale stačí se poohlédnout kousek na sever.

A tak až nebudete vědět, kam třeba na víkend, fara v Oskavě je vám k dispozici.

Petr Machain