Něco o nás

 

Naše tábořiště v údolí Okareckého potoka slaví již dlouholetou tradici. Za tu dobu zde prožily alespoň část prázdnin stovky dětí. Nejen proto si jistě toto místo zaslouží o sobě prozradit trochu víc.

Tábořiště vzniklo v místě zpustlého sadu patřícího panu Hadrabovi z Náměště nad Oslavou. Tomu byly pozemky vráceny v restitucích. Jejich část nabídnul k využití 8. skautskému oddílu ve Šlapanicích. Od jara roku 1993 tak mýcením a pálením starých ovocných stromů a náletů z lesa začal pomalu vznikat prostor pro postavení stanového tábora. První rok jej tvořilo pouze deset podsadových stanů pro dvojici táborníků a vojenský hangár coby kuchyně a jídelna. Postupem času se louka postupně zvětšovala dle táborových potřeb. Od roku 1998 tábor provozujeme pod záštitou sdružení Petrov o.s..

Tábořiště bylo z původní výměry zvětšeno na součastných 31 podsadových stanů, 2 hangáry, kuchyň a jídelnu. Všechny táborové stavby mají dočasný charakter a slouží jen během letních prázdnin. To ale neznamená, že se o tábořiště ve zbytku roku nikdo nestará. Je ho třeba neustále udržovat občasnými brigádami. Nejvýraznější změnou lokalita prošla před třemi lety, kdy bylo po velkých deštích třeba vyčistit koryto potoka. Zároveň se pomocí techniky srovnal sklon tábořiště a přístupové cesty.

Za teplých letních dní je možnost koupání v Rathanu – největším náměšťském rybníku, v přehradě na Okareckém potoku nedaleko pod tábořištěm nebo na blízké Dalešické přehradě. Na vodě běžně využíváme i nafukovací gumové čluny a lehátka. Pokud se ochladí, máme k dispozici táborovou saunu.

Běžný táborový den se skládá nejen z rozcvičky, lenošení u rybníka a různých her na přilehlé louce, ale i poznávacích výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí. K opravdovým lákadlům patří nejen návštěva místního renesančního zámku s velkou oborou, ale hlavně romantické údolí Divoké Oslavy se spoustou zřícenin hradů. Páteří každého turnusu je celotáborová hra. Ta nám přiblíží život v nějakém historickém období, pohádce nebo nás může i snadno přenést do daleké budoucnosti. Zvláštní oblibě se těší večerní ohně, noční hry a hlídání tábora.

Každý táborník může využít kromě svého stanu s podsadou i velký hrací hangár s pingpongovým stolem, jídelnu, lanovku, hřiště, trampolínu a houpačky. K příslušenství patří ještě sauna, sprcha s teplou vodou, umývárna a pochopitelně latrína.

Od průkopnických časů před více než dvaceti lety se změnila nejen doba, ale i běžný život. Stejně tak doznalo změn i tábořiště. K vybudované studni na pitnou vodu přibyl také most přes potok s příjezdovou cestou z lomu a také schody ke staré náměšťské silnici. Novinkou je využití elektrické energie získané pomocí solárních panelů. Všechny tyto možnosti s kolektivem zkušených vedoucích garantují každým rokem další množství dětí spokojených a odpočatých od záludností školního roku.

Umožněte i Vy svým dětem strávit prázdniny v krásné přírodě poblíž řeky Oslavy a vyzkoušet tábornický život ve stanovém táboře. Nechte je ukázat, co v nich vězí, získat spoustu nových poznatků, zážitků i kamarádů…